Administrowanie i Przetwarzanie Danych

Informacja o przetwarzaniu danych

Administratorem danych jest Katarzyna Kozłowska prowadząca Kancelarię Adwokacką Adwokat Katarzyna Kozłowska przy ul. Zachodniej 97 lok. 208, 90-723 Łódź, NIP: 5070040102, REGON: 101017057  (dalej: Kancelaria). Kancelaria przetwarza Pani/Pana dane (imię, nazwisko, adres e-mail) dla celów związanych z realizacją kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podane dane będą przetwarzane na podstawie zgody – art. 6 ust. 1 pkt a) i b) zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek wyłącznie ich podanie umożliwia prowadzenie korespondencji elektronicznej z Kancelarią. Ma Pan/Pani prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie, co spowoduje niezwłoczne usunięcie ich przez Kancelarię, z wyłączeniem tych, których przetwarzanie wynika z wymogów obowiązującego prawa. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail kancelaria@adwokatkozlowska.com lub pisemnego na adres Kancelarii: ul. Zachodnia 97 lok. 208, 90-723 Łódź.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia korespondencji Panią/Pana do Kancelarii oraz przez Kancelarię do Pani/Pana i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń lub aż do dnia cofnięcia zgody.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Odbiorcą Pana/Pani danych są podmioty świadczące usługi hostingowe dla Kancelarii.

Dane nie są automatycznie przetwarzane i nie podlegają profilowaniu.

Dane nie są transferowane poza obszar Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

Kancelaria dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

Scroll Up