Blog Kancelarii Łódź

SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO – jakie prawa przysługują spadkobiercom uprawnionego?

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstaje przez zawarcie ze spółdzielnią mieszkaniową umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Umowa ta zawierana jest na piśmie pod rygorem nieważności. Co ważne, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne i nie...
Zobacz więcej

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Orzeczenie rozwodu nie skutkuje automatycznym powrotem małżonka do nazwiska, które nosił przed zawarciem związku małżeńskiego. Należy też pamiętać, że rozstrzygnięcie o nazwisku rozwiedzionych małżonków pozostaje poza kompetencją Sądu prowadzącego sprawę rozwodową. Złożenie wniosku o zmianę nazwiska w pozwie rozwodowym nie przyniesie zamierzonego...
Zobacz więcej

Rozwód z winą czy bez?

Podejmując decyzję o rozwodzie niejednokrotnie zastanawiamy się, czy wnosić o orzeczenie winy małżonka, czy też nie.   Co tak naprawdę daje orzeczenie winy przy rozwodzie ?   1. Orzeczenie winy ma znaczenie w przypadku, gdy jeden z małżonków zamierza dochodzić alimentów na...
Zobacz więcej

Rozwód czy separacja?

Niejednokrotnie osoby decydujące się na rozstanie zastanawiają się, co wybrać: rozwód, czy separację? Jaka jest między nimi różnica, jakie są przesłanki ich uzyskania? Co jest lepszym wyjściem?   Rozwód Jest definitywnym zakończeniem małżeństwa. Uprawomocnienie wyroku rozwodowego sprawia, że strony postępowania przestają być...
Zobacz więcej
Scroll Up