Blog Kancelarii Łódź

Czy można cofnąć pozew rozwodowy?

Zdarzają się sytuacje, że małżonek po wniesieniu do Sądu pozwu rozwodowego żałuje swojej decyzji. Czy można wycofać pozew? Oczywiście, pozew można cofnąć do czasu uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Skuteczność takiego cofnięcia zależy jednak od etapu postępowania sądowego. Pozew cofa się poprzez złożenie...
Read More

SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO – jakie prawa przysługują spadkobiercom uprawnionego?

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstaje przez zawarcie ze spółdzielnią mieszkaniową umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Umowa ta zawierana jest na piśmie pod rygorem nieważności. Co ważne, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne i nie...
Read More

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Orzeczenie rozwodu nie skutkuje automatycznym powrotem małżonka do nazwiska, które nosił przed zawarciem związku małżeńskiego. Należy też pamiętać, że rozstrzygnięcie o nazwisku rozwiedzionych małżonków pozostaje poza kompetencją Sądu prowadzącego sprawę rozwodową. Złożenie wniosku o zmianę nazwiska w pozwie rozwodowym nie przyniesie zamierzonego...
Read More

Rozwód z winą czy bez?

Podejmując decyzję o rozwodzie niejednokrotnie zastanawiamy się, czy wnosić o orzeczenie winy małżonka, czy też nie.   Co tak naprawdę daje orzeczenie winy przy rozwodzie ?   1. Orzeczenie winy ma znaczenie w przypadku, gdy jeden z małżonków zamierza dochodzić alimentów na...
Read More