OBSŁUGA PRAWNA FIRM

Dowiedz się więcej
OFERTA DLA FIRM
Oferta Kancelarii skierowana jest do osób prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych (m.in. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielni, fundacji, stowarzyszeń) jak również jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (m.in. spółek osobowych, spółek kapitałowych w organizacji, wspólnot mieszkaniowych).

W ramach usług świadczenia obsługi prawnej Kancelaria zapewnia:

 • udzielanie porad i konsultacji prawnych
 • wydawanie opinii prawnych
 • sporządzanie i analizowanie umów
 • udział w negocjacjach dotyczących warunków umów, porozumień, ugód przesądowych
 • dochodzenie wierzytelności
 • sporządzanie wezwań do zapłaty, odpowiedzi na reklamacje
 • sporządzanie regulaminów sklepów internetowych
 • sporządzanie pism procesowych (pozwów, wniosków, apelacji, zażaleń, skarg)
 • rozwiązywanie problemów pracodawcy z zakresu prawa pracy
 • reprezentację przed sądami powszechnymi i administracyjnymi
 • reprezentację przed organami administracji publicznej
 • reprezentację w postępowaniu egzekucyjnym
 • sporządzanie umów spółek prawa handlowego
 • sporządzanie umów spółek cywilnych
 • rejestrację spółek prawa handlowego, fundacji, stowarzyszeń w KRS
 • uczestnictwo w Walnych Zgromadzeniach Wspólników/Akcjonariuszy
 • uczestnictwo w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych
 • sporządzanie aktów wewnętrznych spółek

Kancelaria świadczy pomoc w formie stałej obsługi prawnej lub na podstawie jednorazowych umów zlecenia.

Zakres stałej obsługi prawnej oraz warunki współpracy (w tym warunki wynagradzania) są ustalane i dostosowywane indywidualnie do potrzeb i oczekiwań Klienta w sposób uwzględniający specyfikę prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Stała obsługa prawna daje Klientowi najbardziej komfortowe warunki korzystania z pomocy prawnej, zapewnia bezpieczeństwo prawne funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz zawieranych transakcji przy jednoczesnej optymalizacji kosztów usług.

Jakie są zalety stałej obsługi prawnej?

 • możliwość określenia z góry kosztów obsługi prawnej
 • możliwość ustalenia stałych dyżurów adwokata w siedzibie przedsiębiorstwa
 • krótki czas realizacji zadań
 • możliwość zamówienia informacji o zmianach w regulacjach prawnych dotyczących działalności firmy
 • możliwość opracowania wzorów umów dostosowanych do specyfiki działalności Klienta
 • stały kontakt z adwokatem
 • bieżąca znajomość problemów i spraw wewnętrznych firmy przez Kancelarię, co wpływa na szybkość i jakość świadczonych usług oraz niezwłoczną identyfikację zagrożeń prawnych
 • czuwanie nad bezpieczeństwem prawnym prowadzonej działalności
 • niższe koszty usług prawnych niż przy zamówieniach jednorazowych