Prawo Administracyjne

Prawo Administracyjne

 

  • reprezentowanie stron przed organami administracji publicznej
  • reprezentowanie stron w postępowaniu sądowoadministracyjnym
  • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych
  • sporządzanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego
Scroll Up