Prawo Cywilne

Prawo Cywilne

 

 • sprawy o zapłatę należności
 • odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych i innych czynów niedozwolonych
 • zadośćuczynienie
 • zniesienie współwłasności
 • zasiedzenie nieruchomości
 • rozgraniczenie nieruchomości
 • ochrona własności
 • służebności
 • naruszenie posiadania
 • zwrot świadczenia nienależnego
 • ochrona dóbr osobistych
 • sprawy ubezpieczeniowe
 • ustalenie istnienia stosunku prawnego lub prawa
 • odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z lokalu
 • sporządzanie i analizowanie umów
 • roszczenia z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania umów
 • gwarancja, rękojmia
 • ubezwłasnowolnienie
 • uznanie za zmarłego, stwierdzenie zgonu
 • e-commerce
 • reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym