Prawo Gospodarcze

Prawo Gospodarcze

 

 • stała obsługa podmiotów gospodarczych
 • windykacja należności
 • sporządzanie umów spółek osobowych i kapitałowych
 • sporządzanie umów spółek cywilnych
 • rejestracja spółek prawa handlowego w KRS
 • doradztwo przy rejestracji działalności gospodarczej
 • sporządzanie, opiniowanie, negocjowanie umów z kontrahentami
 • dochodzenie roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów
 • sporządzanie aktów wewnętrznych spółek
 • uczestnictwo w Walnych Zgromadzeniach Wspólników/Akcjonariuszy
 • uczestnictwo zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych
 • sporządzanie regulaminów sklepów internetowych