Prawo Karne

Prawo Karne

 

 • obrona w sprawach karnych w postępowaniu przygotowawczym i sądowym
 • obrona w sprawach o wykroczenia w postępowaniu przygotowawczym i sądowym
 • oskarżenie posiłkowe
 • prywatny akt oskarżenia
 • odroczenie wykonania kary
 • warunkowe zawieszenie wykonania odroczonej kary pozbawienia wolności
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary
 • przerwa w wykonaniu kary
 • wyrok łączny
 • zatarcie skazania
 • rozłożenie grzywny na raty
 • uznanie środka karnego za wykonany
 • zaliczenie okresu tymczasowego aresztowania na poczet kary