Prawo Nieruchomości

Prawo Nieruchomości

 

 • sprawy związane z nabywaniem i zbywaniem nieruchomości
 • sporządzanie i analizowanie umów sprzedaży, dzierżawy i najmu nieruchomości
 • opiniowanie umów deweloperskich
 • zasiedzenie nieruchomości
 • zniesienie współwłasności nieruchomości
 • rozgraniczenie nieruchomości
 • służebności (m. in. drogi koniecznej, przesyłu)
 • ochrona własności
 • ochrona posiadania
 • windykacja zaległego czynszu
 • odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu
 • immisje