Prawo Pracy

Prawo Pracy

 

 • windykacja zaległego wynagrodzenia za pracę
 • odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy
 • odszkodowanie za niewykorzystany urlop
 • przywrócenie do pracy
 • mobbing
 • zakaz konkurencji
 • odpowiedzialność materialna pracowników
 • sporządzanie i analizowanie umów, regulaminów
 • ustalenie stosunku pracy
 • sprostowanie świadectwa pracy
 • wypadki przy pracy
Scroll Up